Home > Branża/dziedzina > Biologia > Genome

Genome

Contributors in Genom

Genome

zaburzenia pojedynczego genu

Biologia; Genom

Dziedziczna choroba spowodowana przez zmutowany allel jednego genu (np. dystrofia mięśniowa Duchenne'a, retinoblastoma, anemia sierpowata). Zobacz także: zaburzenia wielogenowe.

metafaza

Biologia; Genom

Etap w procesie mitozy i mejozy, w którym chromosomy są ustawione wzdłuż płaszczyzny podziałowej komórki.

sekwencja komplementarna

Biologia; Genom

Sekwencja nukleotydów, która może utworzyć strukturę dwuniciową z innym fragmentem DNA dzięki parowaniu zasad komplementarnych (A z T, C z G). Sekwencja komplementarna do GTAC to CATG (GTAC, jeśli ...

komórka somatyczna

Biologia; Genom

Każda komórka w organizmie, z wyjątkiem gamet i ich prekursorów. Zobacz także: gameta.

mikromacierz

Biologia; Genom

Zestawy obszarów miniaturowe reakcji chemicznych, które mogą być również używane do testowania fragmentów DNA, przeciwciała lub białka...

cecha zlozona

Biologia; Genom

Cecha, która ma komponent genetyczny, który nie przestrzega ścisłych Mendla. Może obejmować interakcji dwóch lub więcej genów lub interakcji genów środowisko. Zobacz też: Mendla, dodatek genetyczne ...

terapia genowa komórek somatycznych

Biologia; Genom

Włączenie nowego materiału genetycznego do komórek, dla celów terapeutycznych. Nowy materiał genetyczny nie mogą być przekazywane do potomstwa. Zobacz też: terapii genowej.

Polecane słowniki

I Got 99 Problems But A Stitch Ain't One.

Kategoria: Moda   2 9 Terms

Russian Actors

Kategoria: Sztuka   1 20 Terms