Home > Branża/dziedzina > Business administration; Usługi biznesowe > Human resources

Human resources

Referring to the function within an organisation that is charged with managing its employees, often as well as its recruitment process.

Contributors in Zasoby ludzkie

Human resources

1. zasoby ludzkie 2. kadry

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

All the individuals employed in an organization.

premia

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

An amount of money paid to employees above and beyond their stipulated salary. These can be given when as and when company can afford them or specific time (e.g. before Chinese New Year in China) and ...

świadczenia

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

Dodatkowe korzyści oferowane do pracowników np. ubezpieczenia zdrowotnego.

wynagrodzenie

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

Odnosi się do wszystkiego, otrzymał od pracodawcy do pracownika na jego usługi, w tym wynagrodzenia i świadczeń.

umowa o zachowaniu poufności

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

Prawnych umowy podpisane przez wszystkich pracowników do gwarancji, że będzie nie ujawniają, firmy poufnych i prawidłowości informacji.

kultura

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

W organizacji, wspólne postaw, wartości i cele tej organizacji.

ocena pracownika

Usługi biznesowe; Zasoby ludzkie

An assessment of an employee's performance, with potential salary raises for good performance.

Polecane słowniki

Gaming mouse

Kategoria: Technologia   1 8 Terms

EIM Teaminology

Kategoria: Health   1 1 Terms