Home > Branża/dziedzina > Prawa człowieka; Egzekwowanie prawa > Human trafficking

Human trafficking

The buying and selling of human beings for profit. Human trafficking is an extremely serious crime and a gross violation of human rights, which can be classified as a modern form of slavery. The goal of this section is to raise awareness of the problem and to show what is being done at EU-level and in the Member States to fight this injustice, to promote exchange of ideas and cooperation between all organisations, and to help people involved in the fight against trafficking in human beings and the protection of victims.

Contributors in Human Trafficking

Human trafficking

mechanizm odsyłania spraw międzynarodowych (TRM)

Egzekwowanie prawa; Human Trafficking

Odnosi się to do mechanizmów i kompleksową pomoc i ponadnarodowej wsparciu dla ofiar handlu ludźmi. Trans mechanizmów link pełny proces odwołania od wstępnej identyfikacji, poprzez zwrot i pomoc ...

dokument podróży

Egzekwowanie prawa; Human Trafficking

Każdy dokument identyfikacyjny wymagany do podróży i wejść do innego kraju (np. paszport, dowód osobisty, wizy, itp.).

nieletni

Egzekwowanie prawa; Human Trafficking

Wraz z dzieckiem lub niepełnoletnia, która ma beenseparated od rodziców i innych krewnych i to nie pod opieką dorosłego, który przez prawa lub zwyczaju, jest odpowiedzialny za to.

małoletni bez opieki

Egzekwowanie prawa; Human Trafficking

cudzoziemców (lub w przypadku Unii Europejskiej, obywateli państw trzecich) lub bezpaństwowców w wieku 18 lat, którzy przybywają na terytorium państw bez opieki osoby dorosłej, który jest ...

ofiary

Egzekwowanie prawa; Human Trafficking

Konwencja Rady Europy określa, że "ofiara" oznacza każdą osobę fizyczną, która podlega handel ludźmi, określonej w niniejszym artykule"(art. 4 Konwencji). Termin odnosi się tym samym do ofiara ...

zezwolenie na pobyt

Egzekwowanie prawa; Human Trafficking

Zezwolenie lub upoważnienie wydane przez władze Państwa, w formie przewidzianej zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, pozwalające trzeciego kraju krajowych lub bezpaństwowcowi na przebywanie na jego ...

odzyskiwanie

Egzekwowanie prawa; Human Trafficking

Proces, przez który ludźmi są stabilizowane i ich samopoczucie przywrócone psychicznie, społecznie i fizycznie.

Polecane słowniki

Italian Saints

Kategoria: Religia   3 20 Terms

Computer Network

Kategoria: Technologia   2 18 Terms