Contributors in Sole nieorganiczne

Inorganic salts

węglan

Chemikalia nieorganiczne; Sole nieorganiczne

Węglan jest to sól kwasu węglowego, charakteryzuje się obecnością węglanu jonów. Nazwa może oznaczać, ester kwasu węglowego, związki organiczne zawierające węglan grupy. Węglanu jonów jest ...

Polecane słowniki

Top electric guitar brands

Kategoria: inżynieria   2 4 Terms

Top 10 Most Venomous Snakes

Kategoria: Zwierzęta   1 10 Terms