Home > Branża/dziedzina > Religia > Mormonism

Mormonism

The religion practiced by Mormons. Founded by Joseph Smith, Jr. in the 1820s as a form of Christian primitivism, Mormonism is the predominant religious tradition of the Latter Day Saints.

Contributors in Mormoni

Mormonism

organ

Religia; Mormoni

Należycie przekazanych kapłaństwa zasilania lub delegowane odpowiedzialności skojarzonego z stanowisko lub funkcja.

Apostoł

Religia; Mormoni

Biuro w kapłaństwa Melchizedek; zazwyczaj członek kworum dwunastu apostołów.

Królestwa niebieskiego

Religia; Mormoni

Najwyższa spośród trzech stopni chwały w Królestwo niebieskie.

Chrzest for the dead

Religia; Mormoni

Praktyki pośredni Chrzest za zmarłego.

potwierdzenie

Religia; Mormoni

Bestowal dar Świętego Ducha do nowo baptized członków przez posiadaczy kapłaństwa Melchizedek; także oficjalne uznanie członkostwa w kościele.

Zarząd pomocniczy

Religia; Mormoni

Mała grupa członków Kościoła o nazwie ułatwiające przywódcy kościoła pomocniczych organizacji, takie jak zwolnienie społeczeństwa lub Szkółka niedzielna, w grę i ogólnych poziomów administracyjny ...

starszy brat

Religia; Mormoni

Nazwa lub nazwa Jezusa Chrystusa, the firstborn dzieci ducha, wszystkich Niebiańskiego Ojca.

Polecane słowniki

Nasal Sprays

Kategoria: Health   1 9 Terms

Notorious Gangs

Kategoria: Inny   2 9 Terms