Home > Branża/dziedzina > Energia > Natural gas

Natural gas

Natural gas is a naturally occurring hydrocarbon gas mixture consisting primarily of methane, with up to 20 % of other hydrocarbons as well as impurities in varying amounts such as carbon dioxide. Natural gas is widely used as an important energy source in many applications including heating buildings, generating electricity, providing heat and power to industry, as fuel for vehicles and as a chemical feedstock in the manufacture of products such as plastics and other commercially important organic chemicals.

Contributors in Gaz ziemny

Natural gas

Krajowych obszarów wiejskich elektryczne współpracy Association (NRECA)

Energia; Węgiel

Narodowa Organizacja poświęcona reprezentujących interesy współpracy elektryczne przedsiębiorstw użyteczności publicznej i konsumentów, które służą one. Członkowie pochodzą z 46 państw, które mają ...

rok badania

Energia; Gaz ziemny

Z okresu wybranego jako podstawy dla prezentacji danych w przypadku lub rozprawy przed agencji regulacyjnej, na których dochody są określone wymagania. Okres jest zazwyczaj 12-miesięczny okres i to ...

tlenek węgla (CO)

Energia; Gaz ziemny

Trujący, palny gaz założony przez niepełne spalanie węgla, lub redukcji dwutlenku węgla.

siarkowodór (H2S)

Energia; Gaz ziemny

Trujące, żrące złożonych składających się z dwóch atomów wodoru i jednego z siarki, gazowych w jego naturalnym stanie. Znajduje się w gaz produkowane z węgli lub Oleje zawierające siarkę i musi być ...

średnica nominalna (NPS)

Energia; Gaz ziemny

Określa metodę określenia wielkości rury stalowe bez narażania danych rzeczywistej średnicy. Rury nominalnej 1 cal z rzeczywista średnica zewnętrzna 1.315 cala (33.40 mm) staje się serwer NPS 1; ...

poliolefin

Energia; Gaz ziemny

Polimerowe przygotowane przez polimeryzacji (kopolimeryzacji) olefin(s) jako jedyny monomerów.

Polecane słowniki

Famous Activists

Kategoria: Inny   2 7 Terms

Social Psychology

Kategoria: Nauka   2 26 Terms