Home > Branża/dziedzina > Chemikalia w rolnictwie > Organic fertilizers

Organic fertilizers

Of or relating to any fertiliser that is derived exclusively from animal, vegetable or mineral containing matter.

Contributors in Nawozy organiczne

Organic fertilizers

organiczne nawozy sztuczne

Chemikalia w rolnictwie; Nawozy organiczne

Organiczne nawozy sztuczne zawierają naturalnie występujące materiały organiczne, (np. obornika, robak zamknięć włazów, kompost, wodorostów, guano), lub naturalnie występujących złóż.

Polecane słowniki

10 Material Design Android apps you should be using right now

Kategoria: Technologia   1 10 Terms

War

Kategoria: Historia   3 21 Terms