Home > Branża/dziedzina > Komputer; Oprogramowanie > Productivity software

Productivity software

Word editors, spread sheets, presentation software, etc.

Contributors in Oprogramowanie do kontroli produkcji

Productivity software

opublikować jednym kliknięciem

Oprogramowanie; Oprogramowanie do kontroli produkcji

Funkcją programu Visual Studio, która umożliwia wdrażanie aplikacji sieci Web z komputera rozwoju na serwerze przez kliknięcie przycisku na pasku narzędzi i wdrażania zmian klikając przycisk ...

OLE automatyzacji

Oprogramowanie; Oprogramowanie do kontroli produkcji

Sposób manipulowanie obiektami application\\ z poza stosowania. Automatyzacji OLE jest zazwyczaj używany do tworzenia aplikacji, które udostępniają obiektów do programowania narzędzia i języki makro, ...

OLE

Oprogramowanie; Oprogramowanie do kontroli produkcji

Technologia do przesyłania i udostępniania informacji między aplikacjami. Gdy obiekt, taki jak plik obrazu utworzonego w programie paint, jest połączony z mieszanek dokumentu, na przykład arkusz ...

bazy danych OLAP

Oprogramowanie; Oprogramowanie do kontroli produkcji

System relacyjnej bazy danych zdolne do obsługi kwerend znacznie bardziej złożone niż te obsługiwane przez standardowy relacyjnych baz danych, poprzez wielowymiarowe dostęp do danych (przeglądanie ...

trybu offline

Oprogramowanie; Oprogramowanie do kontroli produkcji

Państwo, które oznacza składnik w klastra pracy awaryjnej lub klastra serwerów jako niedostępny. Węzeł a w przełączone do trybu offline jest nieaktywne lub nie działa. Clustered usług i zastosowań i ...

generowanie obrazu macierzystego

Oprogramowanie; Oprogramowanie do kontroli produkcji

Czas trwania pre-compilation technologii dla kodu zarządzanego, który kompiluje Microsoft intermediate language (instrukcje MSIL) do kodu macierzystego na komputerze użytkownika końcowego przed ...

kodu macierzystego

Oprogramowanie; Oprogramowanie do kontroli produkcji

Kod, który zostanie sporządzony do kodu maszynowego specyficzne dla procesora.

Polecane słowniki

Best Writers

Kategoria: Literatura   1 2 Terms

Lucky Number Slevin

Kategoria: Sztuka   2 5 Terms