Home > Branża/dziedzina > Zarządzanie jakością > Six Sigma

Six Sigma

Originally developed by Motorola in 1986, Six Sigma is quality management method that helps organizations to improve the capability of their business processes. This increase in performance and decrease in process variation lead to defect reduction and improvement in profits, employee morale and quality of products or services.

Contributors in Six Sigma

Six Sigma

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Zarządzanie jakością; Six Sigma

Sieć norm krajowych instytutów z 157 krajów działa we współpracy z organizacji międzynarodowych, rządów, przemysłu, przedstawicieli przedsiębiorstw i konsumentów do opracowania i opublikowania ...

Branża przenośników

Zarządzanie jakością; Six Sigma

Części do montażu, pakowania i wysyłki obszarów gotowe metod, urządzeń i systemów przenoszenia materiałów do różnych maszyn i przetwarzania i przesyłania.

wdrażania

Zarządzanie jakością; Six Sigma

Rozrzut, rozpowszechniania, nadawania lub rozprzestrzeniania komunikacji całej organizacji, w dół i po bokach.

Failure mode effects analysis (FMEA)

Zarządzanie jakością; Six Sigma

Usystematyzowane grupę działalności do rozpoznawania i oceny potencjalnych awarii produktu lub procesu i jego skutków, określenie działań, które mogłyby wyeliminować lub zmniejszyć występowanie ...

Tolerancja

Zarządzanie jakością; Six Sigma

Minimalne i maksymalne dopuszczalne wartości a produkt może mieć i nadal spełniają wymagania klientów.

czerwoną kuleczką eksperyment

Zarządzanie jakością; Six Sigma

Eksperyment opracowane przez W. Edwards Deming zilustrować jest niemożliwy do pracowników w celu rangi wydajności na nadchodzący rok, na podstawie ich wyników w ubiegłym roku bo różnice wydajności ...

działania korygujące zamkniętego obiegu (CLCA)

Zarządzanie jakością; Six Sigma

Wyrafinowany system engineering dokument, weryfikacji i diagnozowania niepowodzeń, polecam i działań korygujących, zapewnienie kontynuacji i utrzymanie kompleksowej ewidencji statystycznej.

Polecane słowniki

New Species

Kategoria: Zwierzęta   2 5 Terms

Misc

Kategoria: Inny   1 50 Terms