Home > Branża/dziedzina > Rachunkowość > Tax

Tax

Of or relating to the fees charged by a government on a product, income, or activity; and also to the system by which they are successfully levied.

Contributors in Podatek

Tax

podobnego rodzaju wymiany

Rachunkowość; Podatek

Urządzenie podatku dla odroczenia zysk na przeniesienie własności poprzez wymianę go na przykład dla podobnych właściwości wymieniasz nieruchomości inwestycyjne w New Hampshire nieruchomości ...

ograniczone płac życia

Rachunkowość; Podatek

Składki na zasadę ubezpieczeń na życie, które wypłacane są w określonym okresie lub dopóki ubezpieczonego osiągnie pewnego wieku

rachunkowości memoriałowej

Rachunkowość; Podatek

Zgodnie z tą metodą księgowania przychód jest rozpoznawany po zarobione, czy zebrane, a koszty są rozpoznawane, gdy nastąpiły zdarzenia, które określają, że istnieje zobowiązanie i kwotę zobowiązania ...

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rachunkowość; Podatek

Koszt, który zostały poniesione, ale jeszcze nie wypłacone w gotówce podobne do konta płatne ale zazwyczaj związanych z dostawcami nontrade na przykład elektrycznych bill

roczne odnawialnych okres ubezpieczenia

Rachunkowość; Podatek

Ubezpieczenie termin, który nie wymaga nową aplikację lub fizycznego każdego roku, w którym składek w zasadzie nie zostały ustalone wariant jest 5 lub 10 lat odnawialnych okres ubezpieczenia

źródła prawnych podatek zbrodni

Rachunkowość; Podatek

Zbrodnie obejmujących branże prawnego i zawodów i prawnie uzyskanych przychodów

opinii księgowego w

Rachunkowość; Podatek

Jeżeli niezależnego rewidenta publicznego certified jest wymagana do kontroli księgi rachunkowe, on będzie wydanie opinii co do stanu sprawozdań finansowych istnieją kilka stopni opinii od czystości ...

Polecane słowniki

Top Universities in Pakistan

Kategoria: Edukacja   2 32 Terms

Places to Visit in Indonesia

Kategoria: Podróż   1 42 Terms