Home > Branża/dziedzina > Oprogramowanie > Virtualization

Virtualization

Of or relating to many techniques, methods, or approaches in order to make a virtual version of something.

Contributors in Wirtualizacja

Virtualization

portal odkupienia licencji

Oprogramowanie; Wirtualizacja

W VMware Infrastructure 3, self-service portal internetowy, który umożliwia realizowanie kodów aktywacji licencji i pobrać pliki licencji dla VMware Infrastructure 3.

po³¹czony imitacje

Oprogramowanie; Wirtualizacja

Kopię oryginalnej maszyny wirtualnej. Kopia musi mieć dostęp do rodziców wirtualnej wirtualnych dysków. Klon połączonych przechowuje zmiany do wirtualnych dysków w oddzielny zestaw plików. Zobacz ...

klonowanie lokalnych

Oprogramowanie; Wirtualizacja

Proces tworzenia kopii znajdujących się w systemie, na którym VMware vCenter Converter jest uruchomiony, lub kopii fizyczny maszyna sama do konwersji do maszyny wirtualnej maszyny wirtualnej. Zobacz ...

zarządzany podmiot

Oprogramowanie; Wirtualizacja

Obiekt zarządzany jest obecne w magazynie. Zobacz również zapasów, zarządzanych obiektów.

Obiekt zarządzany

Oprogramowanie; Wirtualizacja

Obiekt, który znajduje się na serwerze i jest przekazywana między klient i usługi sieci Web, tylko przez odwołanie. Zarządzany obiekt ma operacje związane z nim ale może nie mieć właściwości. Zobacz ...

tryb licencji

Oprogramowanie; Wirtualizacja

W VMware Infrastructure 3, metody licencjonowania oprogramowania VMware. Plik licencji A może znajdować się na hoście serwera ESX/ESXi lub na serwerze licencji. vCenter Server używa opartych na ...

starsze maszyny wirtualnej

Oprogramowanie; Wirtualizacja

Pewien czynny maszyna obsługiwana przez produktu w użyciu, ale nie aktualne dla danego produktu. Na przykład, stacja robocza 5, można użyć i tworzenie maszyn wirtualnych do użytku w stacji roboczej ...

Polecane słowniki

Martial Arts

Kategoria: Sport   2 11 Terms

Medecine: Immunodeficiency and pathophysiology

Kategoria: Nauka   2 22 Terms