Home > Branża/dziedzina > Środowisko naturalne > Water

Water

Water is a chemical compound with the chemical formula H20. A water molecule contains one hydrogen atom and two oxygen atoms. Water is a liquid at standard ambient temperature and pressure though it can be a solid (ice)in low temperatures or evaporate into water vapor a higher temperatures.

Contributors in Woda

Water

upflow

Narzędzia; Woda

Typ systemu klimatyzacji, która odprowadzanie powietrza do obszaru unieszkodliwionych za pośrednictwem plenum montowanych na górze absolutorium lub poprzez system napowietrznych przewodów.\u000a\u000a ...

Podłącz

Środowisko naturalne; Woda

Cementu, zaczynu lub innych materiałów używanych do wypełnienia i zamknięciem otworu wywiercone dla wody, dobrze.

Zawiesina (SS)

Środowisko naturalne; Woda

Zdefiniowane w zakresie zarządzania odpadami, są to małe cząsteczki zanieczyszczeń stałych, które sprzeciwiają rozdzielania metodami konwencjonalnymi. Suspended ciał stałych (wraz z biologiczne ...

zawieszony osad

Środowisko naturalne; Woda

cząstki gleby bardzo cienkie, które pozostaną zawiesina w wodzie przez znaczny okres czasu bez kontaktu z dołu. Takich materiałów pozostaje w zawieszeniu ze względu na górę składników turbulencji i ...

aromatyczne

Środowisko naturalne; Woda

Typ węglowodorów, który zawiera strukturę pierścienia, takich jak benzenu i toluenu. Można je znaleźć na przykład w benzyny.

Upuść rury

Środowisko naturalne; Woda

Urządzenia, które mogą być dodawane do Centrum przestawianie system w celu osiągnięcia większej skuteczności w rolniczych nawadniania.

kalkulacji in situ

Środowisko naturalne; Woda

wprowadzenie dużych ilości wody, w czasie uzupełniona czyszczące, do gleby, odpady lub wód podziemnych Flush niebezpiecznych zanieczyszczeń z witryny.

Polecane słowniki

Marketing

Kategoria: Sztuka   1 1 Terms

Harry Potter Series

Kategoria: Literatura   1 8 Terms