Home > Branża/dziedzina > Energia > Wind energy

Wind energy

Contributors in Energia wiatru

Wind energy

IEC

Energia; Energia wiatru

International Electrotechnical Commission.

stabilność

Energia; Energia wiatru

is the ability of an electric system to maintain a state of equilibrium during normal and abnormal system conditions or disturbances. Stand-alone systems are electric power systems independent of the ...

efektywności

Energia; Energia wiatru

for a turbine describes the amount of active electrical power generated as a percentage of the wind power incident on the rotor area.

przypadkowość

Energia; Energia wiatru

is the unexpected failure or outage of a system component, such as a generator, transmission line, circuit breaker, switch or other electrical element. A contingency may also include multiple ...

współmierność

Energia; Energia wiatru

miara zdolności systemu zasilania do zasilania wartość zagregowana elektryczne mocy i energii wymagania klientów w części oceny i granicach napięcia, biorąc pod uwagę planowane i nieplanowane przerwy ...

ASACS

Energia; Energia wiatru

UK powietrza nadzoru i kontroli systemów.

pojemność

Energia; Energia wiatru

jest oceniony jako ciągłe zdolności ładunkowej generacji, transmisji lub inne urządzenia elektryczne, wyrażona w megawatów (MW) o mocy czynnej lub megavolt amper (MVA) dla Moc pozorna.

Polecane słowniki

Russian Musicians

Kategoria: Sztuka   1 20 Terms

Philosophical Concepts

Kategoria: Inny   2 24 Terms