Home > Blossary: Star Wars
The Star Wars movies are the best movies ever produced. This glossary gives a short insight into the huge Star Wars universe.

Category: Arts

4 Terms

Created by: anton.chausovskyy

Number of Blossarys: 25

My Terms
Collected Terms

One who has attained mastery of the Force. Jedi Master was the highest rank in the Jedi Order, and as such was reserved for the most talented. A Jedi Master needed not only superior combat skills, but superior knowledge and wisdom in the ways of the Force.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Osoba, która posiadła umiejętność władania Mocą. Mistrz Jedi to najwyższa ranga w Zakonie Jedi . Jest to tytuł zarezerwowany dla najbardziej utalentowanych. Mistrz Jedi posiada nie tylko umiejętności walki przewyższające innych Rycerzy Jedi, ale musi posiadać też ogromną wiedzę i mądrość odnośnie posługiwania się Mocą.

Domain: Entertainment; Category: Movies

The Imperial Knights are a faction of Force users serving the Fel Emperor in the comics Star Wars: Legacy. As light side users serving a Force-sensitive Emperor, they add an interesting dynamic to a story about the struggle between Jedi and Sith.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Rycerze Imperialni są frakcją użytkowników mocy służących Imperatorowi Fel w komiksach Star Wars:Legacy. Jako użytkownicy jasnej strony mocy służący wrażliwemu na moc Imperatorowi, dodają interesującej dynamiki do historii o walce między Jedi a Sithami

Domain: Entertainment; Category: Movies

A general term for beings trained in the use of the Force who access the dark side. The term does not describe a unified organization or philosophy, although there are several different organizations of Dark Jedi. The first known Dark Jedi was a human named Xendor, who lived around 24,500 BBY

Domain: Entertainment; Category: Movies

Osoba, która została wytrenowana w używaniu mocy i ma dostęp do jej ciemnej strony. Termin nie opisuje żadnej jednolitej organizacji lub filozofii. Istnieje kilka różnych organizacji Mrocznych Jedi. Pierwszym znanym Mrocznym Jedi był człowiek o imieniu Xendor żyjący mniej więcej w 24,500 roku BBY.

Domain: Entertainment; Category: Movies

An energy field created by all living things. It surrounds us, penetrates us, and binds the galaxy together.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Pole energii tworzone przez wszystkie żywe istoty. Otacza nas, przepływa przez nas i wiąże galaktykę razem.

Domain: Entertainment; Category: Movies

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Born in North Carolina in 1983, Edward Snowden ...

Category: Politics

By: anton.chausovskyy

As one of the most important currencies in the ...

Category: Business

By: anton.chausovskyy

These books are the perfect choice for people who ...

Category: Arts

By: anton.chausovskyy

I create this glossary for the purpose of warning ...

Category: Arts

By: anton.chausovskyy