Home > Branża/dziedzina > Półprzewodniki > Semiconductor quality

Semiconductor quality

Contributors in Jakość półprzewodników

Semiconductor quality

wbudowany test (BIT)

Półprzewodniki; Jakość półprzewodników

Subcircuitry umożliwienie do obwodu tego obwodu sprawdzić się w góry odstępach czasu lub na polecenia zewnętrznego.

Specyfikacja sterowania rysunek

Półprzewodniki; Jakość półprzewodników

Na MIL-STD-100, rysunek, przygotowane w celu określenia i kontroli badań przesiewowych, elektrycznych charakterystyk i fizycznej konfiguracji zakupionego materiału. Z definicji zamiarem rysunku ...

wykrywanie cząstek wpływu hałasu (PIND)

Półprzewodniki; Jakość półprzewodników

Badanie przeprowadzone przez wibracyjne urządzenie na stole szok z matrycy akustyczne do wykrywania luźnych cząstek w jamie urządzenia. Inne testy na wykrycie-akustyczne cząstek są określone w innych ...

Wymuszanie funkcji

Półprzewodniki; Jakość półprzewodników

Stosowane napięcie(-a) lub current(s), w którym odbywa się test parametryczny i funkcjonalne.

Polecane słowniki

Harry Potter Cast Members

Kategoria: Rozrywka   4 16 Terms

Software Engineering

Kategoria: inżynieria   1 19 Terms